10:11, 07/11/2022

Chấm dứt Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa vừa có thông báo gửi các sở, ban, ngành, UBND TP. Nha Trang về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa (thuộc Hòn Miễu, đảo Trí Nguyên, vịnh Nha Trang) do Công ty TNHH Hải Minh làm chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa vừa có thông báo gửi các sở, ban, ngành, UBND TP. Nha Trang về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa (thuộc Hòn Miễu, đảo Trí Nguyên, vịnh Nha Trang) do Công ty TNHH Hải Minh làm chủ đầu tư.


Trước đó, Công ty TNHH Hải Minh đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chấm dứt hoạt động dự án kể từ ngày 2-10-2022 do tình hình dịch bệnh, suy thoái kinh tế, khách du lịch ít, doanh thu không đủ trang trải dẫn đến công ty không có điều kiện tiếp tục thực hiện dự án như giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.


Được biết, dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 6-4-2012 với mục tiêu xây dựng khu liên hợp sinh thái cao cấp, tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng, thời gian thực hiện 40 năm.


CHÍ TRUNG