10:06, 30/06/2019

Đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030.
 

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030.
 
Theo đó, mục tiêu của việc ban hành đề án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; tăng cường an ninh, trật tự tại các địa điểm tham quan, các chương trình, sự kiện du lịch; đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi đến Khánh Hòa.
 
UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến, điểm du lịch trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện vô hiệu hóa những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; thẩm định các dự án du lịch đảm bảo vừa phát triển du lịch vừa giữ vững an ninh quốc phòng; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế, kê khai, niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa đúng quy định, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, quản lý lưu trú, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm; quản lý quy hoạch, thẩm định đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch gắn với việc bảo vệ cảnh quan môi trường, danh lam thắng cảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, điểm du lịch. Cùng với đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của người dân và du khách, các nguy cơ đe dọa, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn để chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác.
 
Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo hiệu quả triển khai thực hiện.
 
Duy Nhật