10:04, 16/04/2019

Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019

Chiều 16-4, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng để rà soát kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2023; công tác chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019.

Chiều 16-4, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng để rà soát kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2023; công tác chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019.


Theo kế hoạch, Đại hội Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ V được tổ chức vào tháng 9-2019; đến nay hiệp hội đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Tại cuộc họp, hiệp hội đã đề cử một số nhân sự cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.


Chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2019, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sẽ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của báo chí truyền thông với sự phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ hội nhập”; phối hợp với Hiệp hội Khách sạn Việt Nam tổ chức hội nghị tổng giám đốc khách sạn, khu nghỉ dưỡng toàn quốc; phối hợp với Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0”; phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú tổ chức hội thi hoa lan toàn quốc…


X.T