21:40, 20/11/2023

Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa hỗ trợ tiêu thụ hơn 7,6 tấn bí đỏ

Sáng 20-11, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai tiêu thụ bí đỏ cho nông dân xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, sau một thời gian phát động, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của ngành đã chung tay, đăng ký mua bí đỏ cho nông dân Ninh Sơn với tổng khối lượng 7,66 tấn. Tính đến sáng 20-11, chuyến xe bí đỏ đầu tiên đã được giao nhận. Một số đơn vị có khối lượng hỗ trợ tiêu thụ nhiều như: Chi cục Kiểm lâm 1.060kg, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương 1.030kg, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa 950kg…

Tổ chức phân bổ bí đỏ cho các đoàn viên công đoàn, người lao động
Tổ chức phân bổ bí đỏ cho các đoàn viên công đoàn, người lao động.

Với tổng cộng hơn 3.500 đoàn viên, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động chung tay hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ cho nông dân.

H.Đ