13:22, 10/07/2024

Bộ Tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

N.V

Sáng 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Tại điểm cầu Khánh Hòa có lãnh đạo Sở Tư pháp tham dự.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng trình bày báo cáo.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng trình bày báo cáo.

6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tư pháp đã tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể; hoàn thành 104 nhiệm vụ có thời hạn trong 113 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thêm và đang thực hiện 9 nhiệm vụ không có thời hạn; không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Bộ đã trả lời 328 kiến nghị, đề xuất, đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Tư pháp dẫn đầu khối các bộ, cơ quan ngang bộ. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hơn 305.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 83,4%. Tỷ lệ thi hành án dân sự về việc và về tiền 9 tháng năm 2024 (tính từ tháng 10-2023) đều tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được chú trọng thực hiện. Bộ đang triển khai giải pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, Sở Tư pháp đã góp ý 151 văn bản, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 93,47%, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2023. Toàn tỉnh hoàn thành số hóa và chuyển chính thức vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử - Bộ Tư pháp gần 1,5 triệu dữ liệu hộ tịch. 100% phiếu lý lịch tư pháp được cấp đúng hạn. Ngành tiếp tục hướng dẫn triển khai, thực hiện thống nhất 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, khai tử; khởi tạo và cập nhật tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch phục vụ triển khai 2 nhóm thủ tục này…

N.V