17:57, 29/05/2024

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng làm việc với xã Cầu Bà

THẾ ANH

Chiều 29-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với UBND xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của UBND xã Cầu Bà, 5 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt được 537 ha (đạt gần 82% so với kế hoạch đề ra); tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 1.655 con. Xã cũng đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác giáo dục, văn hóa, xã hội được thực hiện đúng quy định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định... Tính đến thời điểm hiện nay, toàn xã có 330 hộ nghèo/733 hộ (chiếm tỷ lệ hơn 45%); xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Hoàng biểu dương những nỗ lực của xã Cầu Bà trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024, hoàn thành thêm 3 tiêu chí. Trong đó, cần nghiên cứu phương án thực hiện từng tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là tiêu chí về giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu về các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững để vận động người dân đăng ký mô hình hỗ trợ sinh kế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các hội, đoàn thể thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng, phòng ngừa bệnh sốt rét; nâng cao năng lực, ý thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức… Ông Lê Hữu Hoàng cũng đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh và các sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn xã Cầu Bà thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chuyển đổi các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

THẾ ANH