21:44, 20/11/2023

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa:
Đôn đốc khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 20-11, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 53,9% so với vốn Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 62,8% so với vốn của tỉnh giao. Trong đó, 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân của cả tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư dự báo những khó khăn trong các tháng cuối năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công các công trình đầu tư công; đồng thời tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tăng tiến độ giải ngân vốn. Các đơn vị cam kết với UBND tỉnh, từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất nguồn vốn đầu tư công.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt 95 - 100% kế hoạch giao. Ông cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết kịp thời. Ông Lê Hữu Hoàng cũng giao các mốc cụ thể đối với từng dự án có vốn lớn; yêu cầu tất cả các đơn vị phải quyết tâm ở mức cao nhất để thi công công trình, không để thời tiết và yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đ. LÂM