10:09, 23/09/2021

Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh

Ngày 23-9, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện và khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 23-9, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện và khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận cuộc họp.

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận cuộc họp.


Tại cuộc họp, Công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam đã báo cáo 34 ý tưởng đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho tỉnh trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hải Ninh đồng ý thông qua giai đoạn 1 để triển khai giai đoạn 2 của việc lập quy hoạch. Liên quan đến việc quy hoạch quỹ đất, đến năm 2030, Khánh Hòa là đô thị trực thuộc Trung ương thì dân số phải tăng, tỷ lệ cơ cấu kinh tế công nghiệp - du lịch - thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy phải quy hoạch khu vực để phát triển công nghiệp tương xứng. Đối với khu vực Cam Ranh và Cam Lâm, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu phát triển thành vùng đô thị sân bay. Trong tương lai gần, khu vực này sẽ phát triển mạnh bất động sản, du lịch, dịch vụ. Vì vậy, cần phải đưa vào quy hoạch việc tập trung thu hút đầu tư về khu vực này ngay trong nhiệm kỳ này.

 


VĂN KỲ