21:20, 11/02/2024

Ninh Hòa - Đô thị trẻ vững bước tới tương lai

THÁI THỊNH

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiều dự án lớn được triển khai đồng bộ, đặt nền móng cho một đô thị trẻ năng động vững bước tới tương lai.

Một góc trung tâm thị xã Ninh Hòa từ trên cao.
Một góc trung tâm thị xã Ninh Hòa nhìn từ trên cao.
Một khu vực thuộc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) từ trên cao.
Khu vực thuộc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) nhìn từ trên cao.

Sau 13 năm lên thị xã, Ninh Hòa đã có những bước phát triển vượt bậc với nhiều chỉ số kinh tế ấn tượng. Những năm qua, thị xã tập trung hoàn thiện từng bước các tiêu chí của đô thị loại IV và tiến tới phát triển thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị loại III theo định hướng đến năm 2040. Đến nay, chương trình phát triển đô thị đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống nhân dân; tỷ lệ đô thị hóa thị xã đến cuối năm 2023 đạt 55,8%.

Năm 2023, thị xã đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; có 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch giao; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%... Thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Giờ làm việc của công nhân tại Xí nghiệp May Khatoco (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa)
Giờ làm việc của công nhân tại Xí nghiệp May Khatoco (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa). 
Cánh đồng muối từ trên cao ở thị xã Ninh Hòa.
Cánh đồng muối nhìn từ trên cao ở thị xã Ninh Hòa.

Nhờ đó, đến nay, tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt 98%; đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 751/772 trường hợp, tương ứng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng. Khu tái định cư Ninh Xuân quy mô 3ha, với 64 lô đã cơ bản hoàn thành thi công. Đối với Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, địa phương đã bàn giao mặt bằng (đợt 1) đạt 73,8%. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, bước vào năm 2024, năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cánh đồng muối từ ở thị xã Ninh Hòa.
Thu hoạch muối ở thị xã Ninh Hòa.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, cả hệ thống chính trị thị xã sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, thị xã sẽ tập trung triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong, quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa gắn với định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị công nghiệp…

THÁI THỊNH