23:56, 10/02/2024

10 kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa năm 2023

1. Tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách giáo dục

Tham mưu UBND ban hành Quyết định số 22 năm 2023 Điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 3372 năm 2023 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 87 năm 2023 về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 130 năm 2023 về Phê duyệt Đề án Sữa học đường tại huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2024 - 2030...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà động viên đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp Tiểu học; lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp THCS; lớp 10, lớp 11 cấp THPT. Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học lớp 5, lớp 9, lớp 12 Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tinh giản, phù hợp và tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tham mưu, tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng cho năm học 2023 - 2024 đảm bảo theo đúng quy định. Triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hòa đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 7, và lớp 10; tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện công tác biên soạn đối với các khối lớp còn lại theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo  trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật  học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023 - 2024.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023 - 2024.

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013

Sở GD-ĐT đã tham mưu tỉnh tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện đổi mới GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành GD-ĐT Khánh Hòa bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

4. Thực hiện hiệu quả sắp xếp mạng lưới trường lớp, tinh giản đầu mối

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2124 ngày 7-9-2023 về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025. So cùng kỳ năm trước, giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập (2 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trung tâm).

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học

Toàn ngành tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học cũng như thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ước tổng kinh phí thực hiện trong năm hơn 738 tỷ đồng; trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hơn 676 tỷ đồng, kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy gần 62 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 đạt tỷ lệ 65,57%.

6. Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo và Đề án 06. Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào tạo; xây dựng Trung tâm điều hành về giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa; xây dựng và triển khai phần mềm quản lý thư viện; đầu tư mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin và các trang thiết bị khác có liên quan; triển khai hệ thống quản trị nhà trường cho 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; quản lý thu phí nhà trường đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

7. Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2018 - 2023) của giáo dục tại các trường tiểu học của huyện đảo Trường Sa

Năm 2023 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2018 - 2023, kết quả công tác giáo dục của các trường tiểu học thuộc huyện Trường Sa đã dần ổn định, chất lượng giáo dục ngày càng tăng cao và phát triển, đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức đời sống dân cư tại Trường Sa. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp nhận và tạo điều kiện cho tất cả giáo viên, học sinh các trường tiểu học của huyện Trường Sa chuyển về đất liền được phân công công tác và tiếp tục học tập theo nguyện vọng. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tuyển dụng 8 giáo viên biên chế cho 4 trường tiểu học của huyện Trường Sa.

8. Tổ chức hiệu quả mô hình điểm Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Năm 2023, cấp học mầm non tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công các mô hình điểm về thực hiện Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại 2 trường mầm non được sở chọn làm mô hình điểm cấp tỉnh, gồm: Trường Mầm non Thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) và Trường Mầm non Hương Sen (TP. Nha Trang). Các trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết kế môi trường bên trong và bên ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn mô hình điểm chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”.

9. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

Toàn ngành đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và các phong trào thi đua do bộ, ngành Trung ương và tỉnh phát động, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Kết quả, năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

10. Tổ chức Lễ chào cờ tại Quảng trường 2 tháng 4

Lần đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ chào cờ tháng 11 với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” tại Quảng trường 2 tháng 4. Tham dự có lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho hơn 20 nghìn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023).

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ chào cờ 
tại Quảng trường 2 tháng 4.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ chào cờ tại Quảng trường 2 tháng 4.