09:07, 25/07/2021

Khẩn trương hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị chủ trì thực hiện các chính sách, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động về các chính sách hỗ trợ và hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian hỗ trợ. Đồng thời, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp đường dây nóng cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động được biết, tìm hiểu thông tin, phản ánh và kiến nghị khi có nhu cầu. UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã khẩn trương triển khai thống kê, lập, phê duyệt danh sách, tổ chức chi trả hỗ trợ cho đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo quy định. Hồ sơ giải quyết theo hướng địa phương nào hoàn thành trước thì giải quyết trước để kịp thời chi trả cho đối tượng. Công an tỉnh xác nhận tình trạng cư trú (tạm trú) cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn khi có đề nghị của người lao động hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hưởng chính sách kịp thời theo quy định…


PHÚ AN