10:08, 14/08/2022

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Tuệ Quang - Tuệ Minh (TP. Nha Trang) 1.349.000 đồng. Ngoài ra, bạn đọc Phạm Phú Hùng ủng hộ 1.000.000 đồng và Nguyễn Đình Thịnh ủng hộ 100.000 đồng qua tài khoản của Báo Khánh Hòa cho trường hợp cháu Nguyễn Gia Khanh, sinh năm 2015, thôn Phú Sơn, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 8-6-2022).

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Tuệ Quang - Tuệ Minh (TP. Nha Trang) 1.349.000 đồng. Ngoài ra, bạn đọc Phạm Phú Hùng ủng hộ 1.000.000 đồng và Nguyễn Đình Thịnh ủng hộ 100.000 đồng qua tài khoản của Báo Khánh Hòa cho trường hợp cháu Nguyễn Gia Khanh, sinh năm 2015, thôn Phú Sơn, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 8-6-2022).


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H