10:03, 09/03/2022

Hộp thư bạn đọc

Từ ngày 28-2 đến 9-3, tòa soạn đã nhận được đơn, thư của các ông, bà: Nguyễn Chung Nam (thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc), Trần Văn Mày (thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát) - huyện Cam Lâm...

Từ ngày 28-2 đến 9-3, tòa soạn đã nhận được đơn, thư của các ông, bà: Nguyễn Chung Nam (thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc), Trần Văn Mày (thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát) - huyện Cam Lâm; Nguyễn Xuân Hồng Vy (Chung cư SSH09, đường số 15, Khu đô thị Lê Hồng Phong I, tổ Phước An Hòa 2, phường Phước Hải), Hồ Thị Hoa (tổ 20 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước), Phạm Thị Tấn Huệ (Phòng khám đa khoa số 5), Nguyễn Đông Chinh (số 8 Dương Văn An, phường Phước Long) - TP. Nha Trang.
 
Tòa soạn đang xem xét, giải quyết đơn của các ông: Trần Văn Mày, Nguyễn Chung Nam. Đơn của bà Nguyễn Xuân Hồng Vy, nội dung không thuộc thẩm quyền của tòa soạn. Đơn của ông Nguyễn Đông Chinh, tòa soạn sẽ chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Đơn của bà Phạm Thị Tấn Huệ, tòa soạn sẽ chuyển đến Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Đơn của bà Hồ Thị Hoa, tòa soạn sẽ chuyển đến Công an TP. Nha Trang giải quyết.
 
Báo Khánh Hòa