10:12, 17/12/2021

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Phan Lan Anh (đường Cổ Loa, TP. Nha Trang) 10 triệu đồng.

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Phan Lan Anh (đường Cổ Loa, TP. Nha Trang) 10 triệu đồng.


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H