09:11, 02/11/2021

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Bạn đọc (không nêu tên) 2 triệu đồng; Tuệ Minh - Tuệ Quang 1.750.000 đồng...

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Bạn đọc (không nêu tên) 2 triệu đồng; Tuệ Minh - Tuệ Quang 1.750.000 đồng; Đào Duy Hoàng (69 Đô Lương) 1 triệu đồng; Tuệ Văn (phường Vĩnh Phước) 500.000 đồng; Hồng Chinh (đường Dã Tượng) 500.000 đồng; Hồng Nhung 500.000 đồng. 
 
Ngoài ra, Báo Khánh Hòa tiếp tục nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc cho trường hợp cháu Nguyễn Tấn Đạt (9 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 2, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) bị hội chứng thận hư (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 29-9) gồm: Ba Nha Trang 1 triệu đồng; 3 bạn đọc (không nêu tên) 900.000 đồng; Phạm Thúy Hà 500.000 đồng; Trần Khánh Hòa 200.000 đồng; Hồ Mỹ Linh 100.000 đồng.
 
Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.
 
B.K.H