18:19, 10/07/2024

Lan can bờ kè bị hỏng

NHàUYÊN

Hiện nay, lan can bảo vệ an toàn dọc theo bờ kè biển trên đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) có một số đoạn bị gãy bể, ló sắt sét gỉ và tạo khoảng trống (ảnh), gây nguy hiểm cho người dân và du khách, nhất là trẻ em khi đến đây. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn cho mọi người và mỹ quan bờ biển.

 

NHàUYÊN