22:11, 04/07/2024

Đổ rác bừa bãi ra đầu cầu

THÀNH TIẾN

Tại đầu cầu nam đồng Bà Thìn (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm), một số người dân thiếu ý thức thường xuyên đổ rác bừa bãi ra đầu cầu gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để giữ gìn cảnh quan môi trường nơi đây.

Đổ rác bừa bãi ra đầu cầu.
Đổ rác bừa bãi ra đầu cầu.

THÀNH TIẾN