21:21, 08/07/2024

 Pa nô tuyên truyền bị rách

MINH ĐỨC

Hiện nay, trên đường Lập Định - Suối Môn, trước Trung tâm Học tập cộng đồng xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có pa nô tuyên truyền về bảo vệ môi trường nhưng đã bị rách (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền và đảm bảo mỹ quan.

MINH ĐỨC