19:51, 02/06/2024

Bỏ rác nơi bảng cấm

TÚ PHIẾN

UBND xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh) có dựng bảng cấm đổ rác trên Quốc lộ 1 đoạn gần phía bắc cầu Lùng. Tuy nhiên, hàng ngày, một số người dân thiếu ý thức vẫn bỏ rác bừa bãi ở khu vực này gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý để giữ gìn môi trường khu vực này.

Bỏ rác nơi bảng cấm.

TÚ PHIẾN