20:26, 24/05/2024

Pa nô tuyên truyền đã cũ

KIM SƠN

Hiện nay, trên đường Tân Định, trước Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa (tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) có dựng một pa nô tuyên truyền về an toàn giao thông nhưng đã cũ, hình ảnh, chữ bị mờ nhạt, khó nhìn thấy (ảnh). Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, cho thay mới tấm pa nô này để đạt hiệu quả tuyên truyền.

KIM SƠN