17:26, 23/05/2024

Cần làm mới pa nô tuyên truyền

ĐỨC MINH

Hiện nay, trên đường 2 tháng 8 (đoạn gần cổng chào huyện Khánh Vĩnh), thị trấn Khánh Vĩnh có pa nô tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhưng bị rách nhiều, trông mất mỹ quan (ảnh). Rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, làm mới pa nô tuyên truyền để phát huy hiệu quả tuyên truyền.

 

ĐỨC MINH