22:24, 04/02/2024

Cần đặt thùng thu gom rác

NHàUYÊN

Hàng ngày, tại đầu đường An Định giáp Quốc lộ 27C (xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), một số người dân thiếu ý thức bỏ rác bừa bãi xuống lòng, lề đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý và cho đặt thùng thu gom rác để giữ gìn môi trường khu vực này.

Cần đặt thùng thu gom rác.
Cần đặt thùng thu gom rác.

NHàUYÊN