20:27, 16/11/2023

Pa nô tuyên truyền không còn nội dung

THUÝ HÀ

Cạnh UBND xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm) có dựng pa nô tuyên truyền lớn nhưng đã cũ, không còn nội dung (ảnh). Rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, tháo dỡ hoặc làm mới để phát huy hiệu quả tuyên truyền và đảm bảo mỹ quan.

Pa nô tuyên truyền không còn nội dung
Pa nô tuyên truyền không còn nội dung

THUÝ HÀ