22:15, 15/11/2023

Nên thu hồi biển báo giao thông cũ

MINH ĐỨC

Trên đường Lý Tự Trọng (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) có 5 vị trí biển báo giao thông mới được lắp đặt thay thế biển báo giao thông cũ. Tuy nhiên, do biển báo giao thông cũ chưa được tháo dỡ nên dẫn đến tình trạng thừa biển báo ở cùng một vị trí (ảnh). Rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, thu hồi các biển báo giao thông cũ này.

 

MINH ĐỨC