01:01, 13/09/2023

Hộp thư bạn đọc

Từ ngày 22-8 đến 12-9, Tòa soạn đã nhận được đơn, thư của các ông, bà: Hoàng Đình Thảo (12A Châu Văn Liêm, phường Phước Long), Lê Hà (23 Lạc Long Quân, phường Phước Tân), Phạm Đỗ Thuấn - Đỗ Thị Nên (tổ 1 An Nam, đường Phong Châu, phường Phước Hải), Nguyễn Tuấn - TP. Nha Trang; Nguyễn Lợi (238 đường 16/7, tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa).

Tòa soạn đang xem xét, giải quyết đơn của các ông, bà: Lê Hà, Nguyễn Lợi, Nguyễn Tuấn.

Thư hỏi cho Mục Hỏi đáp chính sách pháp luật của ông Hoàng Đình Thảo, tòa soạn sẽ chuyển đến Luật sư Nguyễn Hồng Hà giải đáp.

Đơn của ông bà Phạm Đỗ Thuấn - Đỗ Thị Nên, tòa soạn sẽ chuyển đến UBND TP. Nha Trang giải quyết.

Báo Khánh Hòa