16:50, 23/05/2023

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang, gồm: Gia đình anh Trần Văn Sang (Chung cư CT2, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp) 5 triệu đồng; Nguyễn Thị Huệ (60/3 Núi Một) 3 triệu đồng; Bạn đọc (không nêu tên) ủng hộ qua tài khoản của Báo Khánh Hòa 400.000 đồng.

Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.

B.K.H