21:40, 22/05/2023

UBND phường Vĩnh Hòa: Các hộ dân ký cam kết không thả rông gia súc 

UBND phường Vĩnh Hòa vừa báo cáo UBND TP. Nha Trang về việc xử lý tình trạng bò thả rông làm hư hại thảm cỏ tại các tuyến đường trên địa bàn phường (Báo Khánh Hòa đã phản ánh ngày 9-5). Theo đó, ngày 12-5, UBND phường đã phối hợp với tổ dân phố 13, 14 Đường Đệ tiếp tục mời các hộ dân chăn nuôi gia súc (lần 2) lên tuyên truyền, quán triệt và ký cam kết không thả rông gia súc ở các tuyến đường trên địa bàn phường. Thời gian tới, UBND phường sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vẫn thả rông gia súc làm hư hại thảm cỏ tại các tuyến đường và gây cản trở giao thông. 

C.TRUNG