09:05, 12/05/2022

Hơn 75.600 người tham gia bảo hiểm xã hội trong ngày ra quân truyền thông toàn quốc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc vào ngày 8-5.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc vào ngày 8-5. Mục tiêu cụ thể trong lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, theo số liệu của BHXH Việt Nam, chỉ trong ngày 8-5, đã phát triển được 22.306 người tham gia BHXH tự nguyện, 53.308 người tham gia BHYT hộ gia đình, vượt mục tiêu đặt ra. Riêng tại Khánh Hòa đã phát triển được 150 người tham gia BHXH tự nguyện, 750 người tham gia BHYT.


Lễ ra quân đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, làm tiền đề cho việc tổ chức các sự kiện truyền thông ngày càng quy mô, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tạo động lực giúp cho BHXH tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.


M.HOÀNG