20:21, 16/11/2023

Phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

H.DUNG

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2023 - 2024 và các năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HS-SV tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của HS-SV; phát hành và gia hạn thẻ BHYT cho HS-SV kịp thời, đúng thời gian quy định; hướng dẫn HS-SV sử dụng ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số), VNelD, căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy; đồng thời thực hiện chi trả BHYT nhanh chóng và thuận tiện cho HS-SV; xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, kinh phí thù lao thu BHYT đầy đủ, kịp thời cho nhà trường…

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động HS-SV tham gia BHYT; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HS làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng cuối năm học. Bên cạnh đó, sở phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh vận động cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tập thể mua BHYT tặng HS có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo, các trường học thống kê số HS không có khả năng tham gia BHYT để có kế hoạch vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các em từ nguồn xã hội hóa… Các đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển BHYT HS-SV theo trách nhiệm được giao.

Thực hiện Quyết định số 546 ngày 29-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các sở, ngành và địa phương phấn đấu đạt mục tiêu 100% HS-SV tham gia BHYT và được chăm sóc sức khỏe từ quỹ BHYT.

H.DUNG