11:01, 11/01/2023

Nha Trang: Kiểm tra hoạt động kinh doanh cát trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc

Ngày 10-1, UBND TP. Nha Trang ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh cát trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc. Theo đó, công tác kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các cơ sở kinh doanh cát trên địa bàn thôn Xuân Ngọc và thôn Hòn Nghê 2.

Ngày 10-1, UBND TP. Nha Trang ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh cát trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc. Theo đó, công tác kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các cơ sở kinh doanh cát trên địa bàn thôn Xuân Ngọc và thôn Hòn Nghê 2.


Nội dung kiểm tra: việc chấp hành thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh cát và hóa đơn, chứng từ kèm theo; chống tàng trữ, vận chuyển, mua bán cát không có nguồn gốc hợp pháp; việc niêm yết giá. Việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.


Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 20-1; lực lượng kiểm tra bao gồm các đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh (chủ trì), Đội Quản lý thị trường số 1, Công an TP. Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND xã Vĩnh Ngọc.


CHÍ TRUNG