09:12, 01/12/2022

Nhiều dự án khu đô thị mới: Chưa đảm bảo quỹ đất nhà ở xã hội

Hiện nay, có nhiều dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa bố trí hoặc bố trí không đầy đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và đầu tư xây dựng đúng tiến độ, quy hoạch đã được duyệt.

Hiện nay, có nhiều dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa bố trí hoặc bố trí không đầy đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và đầu tư xây dựng đúng tiến độ, quy hoạch đã được duyệt.


Nhiều dự án chưa bố trí quỹ đất


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, rà soát việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đối với 39 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát cho thấy, có đến 22 dự án chưa bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise được UBND tỉnh báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận không bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; 21 dự án còn lại do tại các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch không bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

 

Dự án Khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Dự án Khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.


Hiện nay, chỉ có 17 dự án có thực hiện bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có 9 dự án đã bố trí đủ 20% quỹ đất theo quy định, 8 dự án chưa bố trí đủ 20% quỹ đất. Trong đó, Dự án Khu đô thị VCN Phước Long 2 đã được chủ đầu tư xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%. Một số dự án đã được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng một số công trình nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt, như: Dự án Khu đô thị mới Phước Long, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I; các dự án còn lại, chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng nhà ở xã hội do vướng công tác giải phóng mặt bằng hoặc đang dừng toàn bộ dự án để chờ điều chỉnh quy hoạch.


Sẽ rà soát kỹ lại từng dự án


Ông Trần Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đa số dự án có quy mô lớn, hồ sơ dự án đầu tư kéo dài, trong đó một số dự án được phê duyệt từ năm 2002 nên qua nhiều giai đoạn quy định pháp luật khác nhau. Trong khi việc quy định bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án được quy định tại nhiều văn bản pháp luật, thực hiện qua từng giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, do thời gian kiểm tra, rà soát rất ngắn nên Sở Xây dựng chỉ đánh giá tình hình chung việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án; chưa đánh giá, xác định được nguyên nhân việc chưa bố trí đủ hoặc không bố trí quỹ đất 20% của từng dự án. Đồng thời, cũng chưa xem xét các điều khoản chuyển tiếp theo từng thời điểm pháp luật quy định bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đối với từng dự án. Ngoài ra, hồ sơ pháp lý của các dự án liên quan đến chủ trương đầu tư, quy hoạch, quyết định giao đất, cho thuê đất... thuộc nhiều ngành, địa phương quản lý nên phải rà soát kỹ để xác định nguyên nhân.


Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo tiến độ và quy hoạch được duyệt tại các dự án đã bố trí 20% quỹ đất. Trường hợp dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ được giao, nhằm tạo quỹ đất sạch để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

 

Trong cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư dự án chậm triển khai hoặc không triển khai đầu tư xây dựng trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền. Đối với quỹ đất thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở xã hội nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm thì xem xét xử lý và kiến nghị thu hồi. Đối với các dự án bố trí chưa đủ 20% quỹ đất hoặc không bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh giải pháp thực hiện đối với từng dự án cụ thể.


VĂN KỲ