09:11, 23/11/2022

Cam Lâm: Dừng thực hiện đăng ký biến động đất đai 2.385 thửa đất có sai phạm

Ngày 23-11, UBND huyện Cam Lâm có văn bản gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Lâm, UBND các xã: Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Suối Cát, Suối Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông và thị trấn Cam Đức về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 114 khu đất có sai phạm theo kết luận của UBND tỉnh.

Ngày 23-11, UBND huyện Cam Lâm có văn bản gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Lâm, UBND các xã: Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Suối Cát, Suối Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông và thị trấn Cam Đức về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 114 khu đất có sai phạm theo kết luận của UBND tỉnh.

 

Một khu đất đã hiến đất làm đường để phân lô bán nền  trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Một khu đất đã hiến đất làm đường để phân lô bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm.


UBND huyện yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Lâm tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất trên địa bàn. Các thửa đất này thuộc 114 khu đất đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cam Đức và các xã nói trên tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc 114 khu đất.


Trước đó, từ ngày 1-1-2018 đến 30-6-2021, huyện Cam Lâm đã cho phép 114 trường hợp hiến đất làm đường để tách thửa và đã tách tổng cộng thành 2.385 thửa với tổng diện tích đất hơn 57ha. Các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho phép chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Việc UBND huyện Cam Lâm chấp thuận phương án tách thửa với số lượng lớn, nhưng không xem xét đến quy định về kinh doanh bất động sản, không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện việc lập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thửa đất được tách là không phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Những khuyết điểm, vi phạm của lãnh đạo, cán bộ huyện Cam Lâm đã làm ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tính đồng bộ trong quy hoạch trên địa bàn huyện; ảnh hưởng lâu dài đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận xã hội và nguy cơ gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


VĂN KỲ