08:08, 18/08/2021

Xử lý tài sản, hạ tầng 3 khu đất doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý tài sản hạ tầng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý tài sản hạ tầng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.


Theo đó, về đất, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kiểm tra, rà soát, tham mưu việc quản lý, sử dụng đối với 3 khu đất trên địa bàn TP. Nha Trang gồm: Khu đất diện tích 242,9m2 (bể chứa nước Khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái); khu đất diện tích 293,9m2 (đài nước Khu dân cư Nam Hòn Khô, phường Vĩnh Hòa), khu đất diện tích 89m2 (bể nước Khu dân cư đèo Rù Rì, phường Vĩnh Hòa), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-9.  Về tài sản trên đất, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khẩn trương thực hiện thủ tục thanh lý hoặc phá dỡ trước khi bàn giao đất cho đơn vị quản lý, sử dụng theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9.


Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, tài sản kết cấu hạ tầng ở 3 khu đất nêu trên là một số hệ thống cấp nước, công ty không còn nhu cầu sử dụng.


THÁI THỊNH