08:04, 27/04/2021

Cam Ranh: Tăng cường quản lý đất công

UBND thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý đất công, công tác quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Trước đó, HĐND thành phố Cam Ranh đã nhiều lần giám sát chuyên đề về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện việc quản lý đất công trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý đất công, công tác quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Trước đó, HĐND TP. Cam Ranh đã nhiều lần giám sát chuyên đề về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện việc quản lý đất công trên địa bàn thành phố.


Đất công bị lấn chiếm


Theo kết quả giám sát mới đây của HĐND TP. Cam Ranh, tại một số xã, phường xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng. Cụ thể, khu đất trồng lúa Vân Sơn ở xã Cam Phước Đông có 19 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với diện tích khoảng 36.000m2. Hiện nay, người dân đã tự chuyển nhượng nhiều thửa đất bằng giấy viết tay. Tại phường Cam Phúc Nam, đoàn kiểm tra phát hiện 5 thửa đất công với diện tích 18.813m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Đất khu chủng viện ở phường Cam Phúc Nam bị lấn chiếm, hình thành khu dân cư nhếch nhác.

Đất khu chủng viện ở phường Cam Phúc Nam bị lấn chiếm, hình thành khu dân cư nhếch nhác.


Vấn đề nan giải nhất hiện nay là 61 thửa đất với hơn 49.000m2 ở khu chủng viện (phường Cam Phúc Nam) bị người dân chiếm xây nhà từ năm 1981 rồi tự tách thửa, chuyển nhượng. Hiện nay, người dân đã ở ổn định, rất khó giải tỏa. Tại phường Cam Lợi, có 21 thửa đất của Xí nghiệp Lâm sản 21 bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà từ trước năm 1990 đến nay. Tại phường Cam Linh, khu nhà ở đường 3-4 có diện tích hơn 1.800m2 đã có quyết định phê duyệt quy hoạch phân lô của UBND tỉnh từ năm 1999 nhưng chưa cắm mốc thực địa, không quản lý chặt nên người dân lấn chiếm xây dựng nhà ở…


Tổ chức kiểm tra quỹ đất 5%


Từ thực tế đó, trong kế hoạch tăng cường quản lý đất công ban hành ngày 16-4, UBND TP. Cam Ranh chỉ đạo UBND các xã, phường thống kê quỹ đất 5% trên địa bàn, xác định cụ thể các thửa đất đã cho thuê, thời hạn, mục đích, đối tượng cho thuê và các thửa đất chưa cho thuê. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Cam Ranh tiến hành đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ địa chính đối với quỹ đất 5% đã được giao cho UBND xã, phường quản lý theo quy định. Hiện nay, vẫn còn tình trạng cơ quan nhà nước cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất 5% hơn 5 năm hoặc cho thuê đất 5% không thông qua hình thức đấu giá, thậm chí cho mượn đất công ích. Vì vậy, UBND cấp xã phải tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm việc sử dụng quỹ đất 5% không đúng quy định và thực hiện việc thanh lý hợp đồng cho thuê đất không đúng quy định.


Bên cạnh đó, UBND xã, phường cần thực hiện việc kê khai đăng ký vào sổ địa chính; cập nhật đầy đủ thông tin của từng thửa đất về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng quỹ đất này theo quy định tại Điều 132, Luật Đất đai năm 2013; không để bị lấn, chiếm, bỏ hoang gây lãng phí quỹ đất 5%. Cùng với đó, tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ địa chính để báo cáo, kiến nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh, Phòng Tài nguyên - Môi trường từ chối giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người đang quản lý, sử dụng đất 5%. Đối với quỹ đất 5% đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật cho tổ chức, cá nhân thì có văn bản báo cáo, kiến nghị đối với từng trường hợp cụ thể, gửi UBND thành phố để xem xét ban hành quyết định thu hồi theo quy định.


Lập hồ sơ quỹ đất công xây dựng trụ sở


Đối với quỹ đất công được giao để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở UBND, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, chợ... thì giao thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh tiến hành đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý. Đối với các khu đất do Nhà nước thu hồi để quản lý thì giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã, phường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để giao đất, cho thuê đất, tạo vốn từ quỹ đất, phục vụ nhiệm vụ đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Ông Lê Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thành phố đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-10 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố trước ngày 30-10.  


VĂN KỲ