10:12, 28/12/2020

Nha Trang: 611 trường hợp xây dựng không giấy phép

Theo báo cáo của UBND thành phố Nha Trang, tính từ đầu năm đến đầu tháng 12, lực lượng chức năng của thành phố Nha Trang đã kiểm tra 1.431 trường hợp xây dựng trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 820 trường hợp xây dựng có phép và 611 trường hợp xây dựng không phép. 

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, tính từ đầu năm đến đầu tháng 12, lực lượng chức năng của TP. Nha Trang đã kiểm tra 1.431 trường hợp xây dựng trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 820 trường hợp xây dựng có phép và 611 trường hợp xây dựng không phép. Trong các trường hợp xây dựng không phép, có 161 trường hợp phù hợp với quy hoạch và 450 trường hợp không phù hợp quy hoạch (chủ yếu ở các khu vực đã được quy hoạch thực hiện các dự án).


Lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ 5 trường hợp; còn lại 445 trường hợp chưa cưỡng chế, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã, phường: Vĩnh Thái (120 trường hợp), Phước Long (107 trường hợp), Phước Đồng (88 trường hợp), Vĩnh Ngọc (43 trường hợp),  Vĩnh Hòa (27 trường hợp)…


Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cho biết, trong năm 2021 sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực xây dựng để giảm thiểu tình trạng xây dựng không phép; kiên quyết đình chỉ thi công, tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép, trái phép.


X.T