Công tác giao khu vực biển: Nhiều vướng mắc

Thứ Sáu, 23/10/2020, 21:47 [GMT+7]

Công tác giao khu vực biển: Nhiều vướng mắc

Công tác giao khu vực biển hiện đang gặp nhiều vướng mắc do luật, nghị định chồng chéo. Tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiến nghị Trung ương tháo gỡ.


Còn chồng chéo


Theo lãnh đạo Sở TN-MT, hiện nay, việc giao khu vực biển được thực hiện theo quy định tại Nghị định 51 (ngày 21-5-2014) của Chính phủ về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tuy nhiên, thực tế hầu hết các dự án trên địa bàn tỉnh đều thực hiện việc giao đất có mặt nước ven biển theo hướng dẫn của Thông tư 02 của Bộ TN-MT. Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh mới thực hiện việc giao khu vực biển theo Nghị định 51 cho 1 dự án của Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một, diện tích 2,12ha để phục vụ hoạt động của bến tàu du lịch thuộc dự án “Đầu tư các tuyến đường hạ tầng kỹ thuật bến tàu du lịch và các công trình phụ trợ”.

 

Nuôi trồng thủy sản ở vịnh Cam Ranh.

Nuôi trồng thủy sản ở vịnh Cam Ranh.


Theo Luật Thủy sản (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019), việc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản (NTTS) phải căn cứ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy định pháp luật về biển. Thẩm quyền giao khu vực biển không thu tiền sử dụng để NTTS, quy định cấp huyện được giao khu vực biển tính từ đường nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm ra đến 3 hải lý, cấp tỉnh được giao đến 6 hải lý. Tuy nhiên, theo Nghị định 36 (ngày 8-3-2019) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản thì hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện NTTS và hồ sơ đăng ký NTTS lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực phải có quyết định giao khu vực biển. Trong khi đó, theo Nghị định 51 thì việc khai thác thủy sản, cho thuê mặt nước biển để NTTS thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy sản. Mặt khác, theo Nghị định 51, thẩm quyền giao khu vực biển quy định Bộ TN-MT quyết định giao khu vực biển nằm ngoài vùng biển 3 hải lý; cấp tỉnh giao khu vực biển trong phạm vi 3 hải lý. Đến thời điểm hiện tại, Luật Thủy sản đã có hiệu lực thi hành nhưng Nghị định 51 không quy định việc giao khu vực biển cho hoạt động NTTS nên việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản ở Khánh Hòa gặp rất nhiều vướng mắc do không có căn cứ để giao khu vực biển cho hoạt động NTTS.


Kiến nghị điều chỉnh


Ngày 31-12-2019, Bộ TN-MT ban hành Thông tư 24 về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ TN-MT quy định: Cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven biển theo quy định của Luật Đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở vào đất liền được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra phía biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Điều này giúp cho việc xác định các diện tích biển phải thực hiện các thủ tục hành chính để giao khu vực biển một cách rõ ràng hơn.


Theo ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Sở TN-MT, hiện nay, quy hoạch, kế hoạch sử dụng diện tích mặt biển đang trong quá trình xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, việc giao khu vực biển trên thực tế phải dựa vào quy hoạch ngành, địa phương. Đối với việc phân định ranh giới hành chính trên biển giữa các tỉnh, thành phố có biển, trong trường hợp chưa xác định được ranh giới thì đề nghị Bộ TN-MT thực hiện các thủ tục giao khu vực biển khi có hồ sơ đề nghị giao khu vực biển. Đối với những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thủy sản, Sở TN-MT đã tham mưu tỉnh báo cáo Bộ TN-MT và đề nghị bộ sớm có những hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền giao khu vực biển; thủ tục cấp phép giao khu vực biển; thu tiền sử dụng khu vực biển… cho hoạt động NTTS để Khánh Hòa tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ TN-MT sớm trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 51 để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, kịp thời cập nhật, bổ sung các quy định khác cho phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích