10:07, 21/07/2020

Tăng cường quản lý loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú

Ngày 20-7, UBND tỉnh có văn bản gửi Công an tỉnh, các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú. 

Ngày 20-7, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công an tỉnh, các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú. Các đơn vị tăng cường quản lý các loại hình nêu trên từ khâu quy hoạch dự án, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng đến quản lý kinh doanh, vận hành, quản lý cư trú đối với cá nhân, tổ chức sử dụng căn hộ theo quy định pháp luật.


Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ: Công an, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau khi Bộ Công an có báo cáo về những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kiến nghị của Bộ Công an về bất cập trong quy định pháp luật liên quan căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú để thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản.


V.K