10:07, 21/07/2020

Hơn 17.500 tỷ đồng phát triển đô thị năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định 1731 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định 1731 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2020.


Kế hoạch gồm 4 nhiệm vụ chủ yếu: Phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; chất lượng đô thị và nếp sống văn minh đô thị. Một số giải pháp chủ yếu như: Về phát triển đô thị, tập trung bố trí nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, công tác thực hiện quy hoạch; kêu gọi nguồn lực ngoài ngân sách phát triển đô thị; phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm; hoàn thành đề án phát triển đô thị Nha Trang và Cam Lâm; hoàn thành đồ án phân loại đô thị Diên Khánh và Vạn Ninh. Về hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp, hoàn thiện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; khai thác lợi thế các cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh, huyện, đường cấp IV, cấp III; đảm bảo đồng bộ cung cấp điện, nước, viễn thông…


Dự kiến tổng nhu cầu vốn năm 2020 là 17.560 tỷ đồng với 329 dự án. Trong đó, kêu gọi dự án ngoài ngân sách với số vốn 11.744 tỷ đồng.


V.L