Diên Khánh: Triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ Sáu, 06/03/2020, 23:25 [GMT+7]

Diên Khánh: Triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2020

UBND huyện Diên Khánh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2020.
 
Theo đó, địa phương tập trung rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa lập hồ sơ môi trường; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; tăng cường tuyên truyền, truyền thông về môi trường; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường cơ sở; tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước... 
 
UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, tham mưu triển khai; Phòng Quản lý đô thị phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn chọn điểm quy hoạch, tuyến điểm thu gom rác thải, xây dựng bãi xử lý rác thải, lò đốt rác của xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường...
 
V.THÀNH
.

các thông tin tiện ích