11:11, 04/11/2019

Phê duyệt khung bồi thường dự án cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và 11 tỉnh, thành khác chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.


Được biết, 2 dự án trên đều do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đường sắt là đại diện chủ đầu tư. Trong đó, Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh có chiều dài 319,02km, qua 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Điểm đầu tại ga Hà Nội, điểm cuối tại ga Vinh (Km319+020). Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 - 2021. Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn đường sắt Nha Trang - Sài Gòn có chiều dài 411,27km, qua 6 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021.


THÀNH NAM