12:10, 30/10/2019

Khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương: Đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Ngày 28-10, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang và UBND phường Vĩnh Hòa cử lực lượng phối hợp với Thanh tra sở áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc thi công tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ (núi Cô Tiên).

Ngày 28-10, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang và UBND phường Vĩnh Hòa cử lực lượng phối hợp với Thanh tra sở áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc thi công tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ (núi Cô Tiên).

 

Hàng loạt biệt thự được xây dựng tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương.

Hàng loạt biệt thự được xây dựng tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương.


Cùng ngày, Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tâm Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ ranh giới, hoạt động xây dựng tại dự án. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm khi để các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng tại dự án khi chưa được phép. Theo Sở Xây dựng, hiện nay Công ty TNHH Tâm Hương chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án Khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đầu tư và môi trường theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định.


Ngày 29-10, Thanh tra Sở Xây dựng đã đi kiểm tra và ghi nhận dự án Khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương đã ngừng thi công theo yêu cầu.


VĂN KỲ