10:09, 11/09/2019

Tiếp tục cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8, diễn ra ngày 11-9.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8, diễn ra ngày 11-9.


Theo báo cáo, 8 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 16.202 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước hơn 3.409 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt 16.797 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 119,8 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch, bằng 69% so với cùng kỳ… Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, không phép; khai thác khoáng sản, khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra ở một số xã, phường.


Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp thu ngân sách; kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, đồng thời có đánh giá và khuyến cáo người nuôi về việc tái đàn; triển khai các bước công tác tuyển quân năm 2020; đôn đốc hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới đối với xã Vĩnh Lương; quan tâm công tác phòng, chống lụt bão; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2026. Bên cạnh đó, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở xã Phước Đồng và chuẩn bị cưỡng chế ở một số địa phương khác; thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là ở các địa bàn trọng điểm và vùng nông thôn…


N.D