09:05, 19/05/2019

Hủy bỏ lập quy hoạch Khu đô thị ven đầm Thủy Triều

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với kiến nghị của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/20.00 Khu đô thị ven đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm) của liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư PH.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với kiến nghị của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/20.00 Khu đô thị (KĐT) ven đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm) của liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư PH.

 

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch KĐT ven đầm Thủy Triều đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương từ năm 2017. Khi đó, thông báo kết luận ngày 19-9-2017 của UBND tỉnh nêu rõ: “Đồng ý về chủ trương cho phép liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư PH nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KĐT ven đầm Thủy Triều với quy mô nghiên cứu khoảng 1.107ha, thời hạn 6 tháng kể từ khi có thông báo, kinh phí do liên danh chịu trách nhiệm thực hiện”. UBND tỉnh cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện đồ án, đơn vị phải nghiên cứu, cập nhật, kết nối với các dự án, đồ án, quy hoạch đã được phê duyệt hoặc đang triển khai nhằm đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

 

Khu vực đầm Thủy Triều thuộc huyện Cam Lâm.

Khu vực đầm Thủy Triều thuộc huyện Cam Lâm.

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, đầu năm 2018, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư PH có báo cáo xin giãn tiến độ lập quy hoạch. Lộ trình cụ thể được liên danh công ty cam kết như sau: lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vào tháng 6-2018; lập, phê duyệt đồ án quy hoạch vào tháng 12-2018. Tháng 2-2018, UBND tỉnh có văn bản đồng ý gia hạn việc lập quy hoạch nêu trên; nếu sau ngày 1-4-2018 mà đơn vị chưa trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì sở sẽ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt chủ trương cho phép liên danh công ty lập quy hoạch.


Đến ngày 5-4-2018, Sở Xây dựng lại nhận được tờ trình về hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nên sở đã gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan và tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, đến nay, liên danh công ty không bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến đóng góp. Vì vậy, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương cho phép liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư PH lập quy hoạch KĐT ven đầm Thủy Triều.


NHẬT THANH