11:11, 07/11/2018

Ninh Hòa: 29 khu vực quy hoạch khoáng sản

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Ninh Hòa cho biết, theo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 29 khu vực quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, với tổng diện tích 1.522ha, chiếm 26,4% diện tích quy hoạch khoáng sản toàn tỉnh, ....

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Ninh Hòa cho biết, theo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 29 khu vực quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, với tổng diện tích 1.522ha, chiếm 26,4% diện tích quy hoạch khoáng sản toàn tỉnh, bao gồm các loại khoáng sản như: đá granite, ryolit, andesit xây dựng; cát xây dựng; sét gạch ngói; đất san lấp; sét bùn, phân bố tại 20 xã, phường.


Thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật về khoáng sản, niêm yết công khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản thị xã Ninh Hòa tại nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh tuyên truyền về Quy hoạch khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, tạo điều kiện lập hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng quy hoạch theo quy định.


Phú Lâm