22:27, 16/04/2024

Đề xuất lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa

MẠNH HÙNG

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc TP. Nha Trang.
Một góc TP. Nha Trang.

Theo đó, để có cơ sở pháp lý cho việc quản lý đô thị một cách đồng bộ, tổng thể, đáp ứng nhu cầu quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa với các nội dung sau: Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Khánh Hòa; Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa được lập ở tỷ lệ 1/25.000 (riêng các khu vực đô thị trung tâm được lập ở tỷ lệ 1/10.000 theo quy định của Bộ Xây dựng); kinh phí lập quy hoạch từ nguồn ngân sách địa phương. Thời gian lập quy hoạch từ năm 2024 đến 2026.

MẠNH HÙNG