19:21, 18/02/2024

Đã sắp xếp giảm 17 cơ sở giáo dục

K.D

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, đến nay, toàn ngành đã tiến hành rà soát, sắp xếp giảm được 17 cơ sở giáo dục trên tổng số 66 cơ sở cần sáp nhập, đạt 28,8% lộ trình sắp xếp.

Trường Mầm non Tân Lập và Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) đã sáp nhập thành Trường Mầm non Tân Lập 1.
Trường Mầm non Tân Lập và Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) đã sáp nhập thành Trường Mầm non Tân Lập 1.

Cụ thể, TP. Nha Trang giảm 4 trường (sáp nhập Trường Mầm non Tân Lập và Mầm non 8-3; Mầm non Phước Tiến và Mầm non Võ Trứ; Tiểu học Phước Tân 1 và Tiểu học Phước Tân 2; THCS Bạch Đằng và THCS Bùi Thị Xuân). TP. Cam Ranh giảm 1 trường (sáp nhập 2 Trường Tiểu học Cam Thịnh Đông và Cam Thịnh 1). Huyện Khánh Vĩnh giảm 3 trường (sáp nhập Trường Tiểu học Cầu Bà và THCS Cầu Bà; Tiểu học Khánh Hiệp và Tiểu học Khánh Hiệp 1; Tiểu học Khánh Trung và THCS Khánh Trung). Huyện Vạn Ninh giảm 4 trường (sáp nhập các Trường Tiểu học: Vạn Thọ 1 và Vạn Thọ 2; Vạn Khánh 1 và Vạn Khánh 2; Vạn Phú 1, Vạn Phú 2 và Vạn Phú 3). Huyện Diên Khánh giảm 2 trường (sáp nhập Trường Tiểu học: Diên Phú 1 và Diên Phú 2; Diên Sơn 1 và Diên Sơn 2). Thị xã Ninh Hòa giảm 2 trường (sáp nhập Trường Tiểu học: Ninh Ích 1 và Ninh Ích 2; Ninh Quang 1 và Ninh Quang 2). Đơn vị trực thuộc sở giảm 1 trung tâm (sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Khánh Hòa, Trường Bổ túc Trung học Nha Trang 2 với Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Nha Trang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nha Trang).

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện sắp xếp, đến năm học 2025 - 2026, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh dự kiến giảm 66 trường trên tổng số 491 trường.

K.D