22:36, 01/01/2024

Triển khai đánh giá trường học an toàn

K.D

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai Thông tư số 18/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên.

Diễn tập chủ động phòng cháy, chữa cháy tại Trường THCS Trưng Vương (TP. Nha Trang).
Diễn tập chủ động phòng cháy, chữa cháy tại Trường THCS Trưng Vương (TP. Nha Trang).

Theo đó, sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 18/2023, lưu ý 25 tiêu chí bắt buộc trong tổng số 50 tiêu chí. Cuối mỗi năm học, các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả kèm theo kiến nghị đến các cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận. Đối với các trường chưa đạt trường học an toàn, cần xác định rõ nguyên nhân để cấp quản lý chỉ đạo khắc phục.

Kết quả đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích là một trong các tiêu chí để đánh giá, công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

K.D