15:07, 08/06/2023

Toàn tỉnh có 161 cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ làm quen Tiếng Anh

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 161 cơ sở giáo dục mầm non tại TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh. Trong đó, có 89 cơ sở công lập, 72 cơ sở ngoài công lập, với 9.048 trẻ/528 lớp tham gia.

Các bé Trường Mầm non 3-2 (TP. Nha Trang) tham gia Ngày hội giao lưu tiếng Anh năm học 2022-2023.
Các bé Trường Mầm non 3-2 (TP. Nha Trang) tham gia Ngày hội giao lưu tiếng Anh năm học 2022-2023.

Theo đánh giá của sở, các trung tâm và giáo viên dạy tiếng Anh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động đầy đủ. Các cơ sở giáo dục đảm bảo các thiết bị, học liệu phục vụ cho hoạt động làm quen với tiếng Anh của trẻ như: Máy tính, máy chiếu, thiết bị nghe nhìn, sách vở, đồ chơi, phần mềm; đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023. Đa số các cơ sở giáo dục mầm non tại TP. Nha Trang lựa chọn và sử dụng bộ tài liệu Tiếng Anh Amanda and Friends của Nhà xuất bản Đại học Huế; các trường còn lại trong toàn tỉnh lựa chọn và sử dụng bộ tài liệu Làm quen tiếng Anh dành cho lứa tuổi mẫu giáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hầu hết trẻ yêu thích hoạt động làm quen với tiếng Anh, nắm được vốn từ, các mẫu câu đơn giản…

V.A