07:11, 19/11/2022

Hội đồng Anh được cấp phép tổ chức thi IELTS trở lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS với Hội đồng Anh. Như vậy, đến nay, cả 2 đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam là Hội đồng Anh và IDP đều đã được phép tổ chức trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS với Hội đồng Anh. Như vậy, đến nay, cả 2 đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam là Hội đồng Anh và IDP đều đã được phép tổ chức trở lại.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Ngày 18/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3773/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) và các đơn vị phía Việt Nam là: Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty trách nhiệm hữu hạn University Access Centre Việt Nam.
 
Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày 18/11. Thời hạn hoạt động liên kết này là 5 năm. Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của các bên theo hồ sơ liên kết.
 
Như vậy, đến nay, sau một thời gian tạm hoãn, cả 2 đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam là Hội đồng Anh và IDP đều đã được cấp phép tổ chức trở lại.
 
Theo Nhân dân