04:07, 23/07/2022

Trường iSchool Nha Trang tư vấn chọn tổ hợp môn cho học sinh lớp 10

Sáng 23-7, Trường iSchool Nha Trang tổ chức hội thảo tư vấn lựa chọn tổ hợp môn học năm học 2022-2023 cho hơn 300 học sinh và phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 10.

Sáng 23-7, Trường iSchool Nha Trang tổ chức hội thảo tư vấn lựa chọn tổ hợp môn học năm học 2022-2023 cho hơn 300 học sinh và phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 10.
 
 
Thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi hội thảo.
Thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi hội thảo.
 
Lãnh đạo nhà trường đã phổ biến những điểm mới của chương trình năm học tới và định hướng, tư vấn, giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh trong việc chọn tổ hợp môn.
 
Thầy Lê Thiên Định - Phó Hiệu trưởng nhà trường tư vấn, định hướng việc chọn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh.
Thầy Lê Thiên Định - Phó Hiệu trưởng nhà trường tư vấn, định hướng việc chọn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh.
 
 
Theo đó, năm học tới, học sinh lớp 10 của trường sẽ học chương trình gồm 3 thành phần: chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dạy theo chủ đề, dự án, tinh giản một số nội dung…); chương trình hội nhập quốc tế (học tiếng Anh tăng cường, chương trình kiến tạo doanh nhân trẻ JA, khoa học máy tính); chương trình của nhà trường (các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, kỹ năng sống…).
 
 
Nhà trường tổ chức các bàn tư vấn trực tiếp để giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh.
Nhà trường tổ chức các bàn tư vấn trực tiếp để giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh.
 
 
Nhà trường đã xây dựng 2 tổ hợp môn để học sinh lựa chọn là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, trong đó mỗi tổ hợp gồm 8 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và 4 môn trong nhóm tự chọn. 
 
K.D